من ازت هیچی نمی خوام     من فقط می خوام نباشی

 میون  این همه  ادم       تو  دوسم  نداشته باشی      

دسته ها : لاو شعر
پنج شنبه سوم 5 1387

دل من  یه قفل  اما دست  تو مثل کلیده

می خوام از تو بنویسم کاغذم همش سفیده

دسته ها : لاو شعر
چهارشنبه دوم 5 1387
X