http://img.tebyan.net/big/1387/06/166821444195151221962394117425319653194.jpg                              

پیامک♥♥

برایم پیامک فرستادی که دیگر مرا نمیخواهی .

تمام قرص ها را که خوردم و از همه خداحافظی

 کردم ،پیامک بعدی ات را دیدم .نوشته بودی :

"پیامک قبلی ام اشتباهی به تو رسید"

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

به همین خاطر

چقدر مهربانی هایت را دوست دارم

شاید به همین خاطر است که هر چه بلا

سرم می اوری باز از تو نمیرنجم

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

شرمنده

انقدر در عشق شرمنده ات شدم که تو

را برای همیشه از دست دادم

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

قسم

من تو رو از خودم بیشتر دوست دارم پس به

جان من قسم نخور که دوستم داری

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

نگاه

چشمانت را که به روی من میبندی

دنیا از چشمم می افتد ولی نمی دانم

چرا به تو که نگاه می کنم اثری

از خودم در چشمانت نمیبینم

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

بخشش

یک بار تو را بخشیدم بار دیگر از گناهت

گذشتم بار سوم نیز به دیده اغماض از تو گذشتم

بارها نیز ...اما دیگر تورا نمیبخشم .در فکر هستم

دست به کاری بزنم که تو هرگز نتوانی مرا ببخشی

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

بی تو

در توفان قلبت جایی برایم پیدا کن تا این گونه

یخبندان نگاهت ،تنم را نلرزاند تو که از من دور

باشی ،خوشبختی نیز از من دور استبا من بمان

حتی اگر بحرانی ترین و توفانی ترین زندگی را

با هم داشته باشیم من از سردی وسکوت و ارامش

بی تو گریزانم

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

لحاظ

عزیزم اگر ممکن است جایی در گوشه ارقام چک هایت

تعداد تنهایی هایم را لحاظ کن

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

نشاید که باید

مدت هاست من و تو در کنار هم ولی

فرسنگ ها از هم دوریم به این مصلحت

تن داده ام ودر انتظار روزی هستم که هر کس در

 کنار کسی باشد که شاید ، نه این که باید

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

کات♥♥♥

اگر از روز اول می فهمیدم تو بازیگر تئاتر هستی

زندگی ام را روی تو نمی گذاشتم تا از هستی

ساقط یا همان کات شوم

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

                  http://img.tebyan.net/big/1386/11/2346311413501518322471301471492328917012.gif

دسته ها : لاو شعر
شنبه سیم 6 1387
X