دل گیر دل گیرم از او از او و اینه هایش

ان خودپسندی که دل را خون می کند ادعایش

او سر به بالا مغرور غافل از اینکه همیشه

مردی علی رغم مردی افتاده به دست و پایش

                             http://img.tebyan.net/big/1387/02/2064118396125241107145499324513134520321.jpg

 


دسته ها : لاو شعر
شنبه نهم 6 1387
X