تو هم ترک منم ترک

اینم یه درد مشترک

تو غصه دار من غصه دار

پس واسه چی بیاد بهار

تو بی چراغ من بی چراغ

کی بگیرد از ما سراغ

تو هم غریب منم غریب

عشقا چی بود به جز فریب

تو حادثه من حادثه

پس کی به ابرا برسه

تو بارونی من بارونی

پس کجا رفت مهربونی

من بی پناه تو بی پناه

کافیه امشب نور ماه

من بی وفا تو بی وفا

چی کار کنه با ما خدا

من بی فروغ تو بی فروغ

بازم به هم بگیم دروغ ؟

من بی جواب تو بی جواب

معنیش چیه ! این جز سراب

من تشنگی تو تشنگی

کاش که نمی گذشت بچگی

منم گله تو هم گله

آخر کی داره حوصله

من انتظار تو انتظار

من باریدم تو هم ببار

من چشم خیس تو چشم خیس

برام یه چیزی بنویس

منم زلال تو هم زلال

چی کم داریم ما دو تا بال

من اولی تو اولی

چقدر قشنگ و مخملی

من در به در تو در به در

می یای با هم بریم سفر ؟

من اعتماد تو اعتماد

عشق و چرا دادیم به باد

من دیوونه تو دیوونه

پس کی می گه نمی مونه

من ناامید تو ناامید

از من و تو نبود بعید ؟

تو شبنمی من شبنمی

ما مثل هم شدیم کمی

تو بی صدا من بی صدا

پس چی شد اون همه دعا

تو پر غم من پر غم

جون خودت خسته شدم

تو بی گناه من بی گناه

یعنی همش بود اشتباه ؟

تو خستگی من خستگی

پس چیه معنیش زندگی ؟

تو پر درد من پر درد

پاییز واسه چی می شه زرد ؟

من که رها تو که رها

فقط بگو بریم کجا ؟

من که محال تو که محال

چی بود دوست دارم خیال ؟

تو که بدی من که بدم

ببخش نه بد حرفی زدم

باشه بدم تو که گلی

مهجزه ای تجملی

من ک اسیر تو که اسیر

کی کرده ما رو ناگزیر ؟

من سر حرف تو سر حرف

تقصیر ماست غیبت برف ؟

من بی نشون تو بی نشون

جایی داریم جز آسمون ؟

من پر راز تو پر راز

اما نداریم اعتراض

من پر شور تو پر نور

چرا نریم یه جای دور

من فاجعه تو فاجعه

چیکار کنیم با شایعه

من اتفاق تو اتفاق

به جرم قدری اشتیاق

تو عطر یاس من التماس

راسته که دنیا دست ماس ؟

من اولین تو آخرین

واسه تو بس نیس نازنین ؟

من عابرم تو شاعری

نرو کجا می خوای بری ؟

من یه کتاب تو یه کتاب

کاش نکشیم انقد عذاب

من خاطره تو خاطره

بمون تا یادمون نره

منم که تو تو هم که من

پس زیر وعده هات نزن

من آرزو تو آرزو

پس آرزو کن و بگو


دسته ها : لاو شعر
شنبه چهارم 8 1387
X