به نام ستاره ی شب تاریکم…YYY

یک شب خوب تو اسمون…YYY

یک ستاره چشمک زنون…YYY

خندیدو گفت کنارتم تا اخرش تاپای جون…YYY

ستاره ی قشنگی بود.اروم و نازو مهربون…YYY

ستاره شد عشق منو منم شدم عاشق اون…YYY

اما زیادطول نکشید عشق منو ستاره جون…YYY

ماهه اومدستاره رو دزدیدو برد نامهربون…YYY

 ستاره رفت با رفتنش منم شدم بی هم زبون…YYY

حالا شبا به یاد اون چشم میدوزم به اسمون...YYY


دسته ها : لاو شعر
يکشنبه نوزدهم 8 1387
X