من رهگذر خسته دشت جنوبم

                      من مرغک بشکسته پر در خاک و خونم

                      افسانه ساز شهر تنهایی منم من

                     افتاده در گرداب رسوایی منم من


دسته ها : لاو شعر
شنبه دوم 6 1387
X