***

هانری مارکپ:موقعیت از ان کسانی نیست که هرگز دچار ناکامی نمی شود بلکه

متعلق به ان هایی است که هرگز از تجدید مبارزه بیم و هراسی ندارد

***

لینکن:من نمی دانم پدر بزرگم که بود اما به این نکته بیشتر

اهمیت می دهم که نمی دانم نواده او چه کسی خواهد شد

***

مونتنی:بشریت ان قدر که از فکر حوادث ناراحت میشود از خود ان حوادث

زحمت نمی بیند

***

سقراط:من جز یک چیز چیزی نمی دانم و ان این است که هیچ نمی دانم

***

دسته ها :
جمعه اول 6 1387

افلا طون :

به دیدن کسی که با تو سر سرسنگین است نرو

با کسی که سخنت را تکذیب کند گفتگو مکن

برای کسی که گوش ندهد حرف مزن

***

سقراط:برای دوست خود یکباره تمام محبتت را ظاهر

نکن زیرا اگر اندک تغییری در تو بیابد تو را دشمن می دارد

***

وین دایر :گذشته ها را گذر انده ایم و وعده اینده را به هیچ یک از ما نداده اند پس ما تنها

زمان حال را در اختیار داریم

***

ژوبرت :برای یاد گرفتن انچه که می خواستم بدان احتیاج به پیری داشتم

اکنون برای خوب به پا کردن انچه که می دانم احتیاج به جوانی است

***

دسته ها :
جمعه اول 6 1387

شریعتی:سرمایه های هر دلی حرف هایی است که برای نگفتن دارد

***

سقراط: اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت ارند بهتر است از اینکه سخن گویی و خاموشت کنند

***

ناپلئون:انقدر بر مال دنیا حریص مباش که از مفقود شدنش اندوهناک شوی

***

افلاطون: کسی که در ایام موافقت و خوشی تو را ثنا گوید به انچه در تو نیست البته در روز ناسازی

هم از دروغ وبهتان در حق تو دریغ نخواهد داشت

***

سقراط: با دشمن نیز باید مشورت کرد

تا پایه دشمنی تا پایه دشمنی او معلوم کرد

***

مونتسکیو: گاهی سکوت بیش از تمام حرفها مقصود را بیان می کند

***

دسته ها :
جمعه اول 6 1387

ناپلئون :در دنیا خفتگانی هستند که بیداریشان هم چون بیداری اژدها وحشتناک است

نه در کا ر دیگران دخالت کن و نه اجازه دحالت کسی در کارهایت را بده

***

کنفوسیوس :اگر مردم مرا نشناسند غصه نخواهم خورد

ولی اگر مردم را نشناسم افسرده خواهم بود

***

سقراط:در تکاپو...تا بهتر از ان باشیم که هستیم

بهتر از این شیوه ای برای زیستن نیست

***

وین دایر : کسی که خود را با او صافی که در گذشته بر او حاکم بوده معرفی می کند

به شبحی سرگردان در گذشته ای تاریک دل بسته است

شما همان هستید که امروز هستید نه انچه قبلا بوده اید

***

دسته ها :
جمعه اول 6 1387

منتسکیو:یک ساعت عمر گذشته را به هیچ قیمتی نمیتوان بازگردان

اما بادادن چند قطعه پول ناچیز می توان تجارت تمام عمر بزرگترین عقلای عالم را تصرف کرد

کتاب عمر دوباره است

***

برنارشاو :یک بطری اب که تا نیمه اب داشته باشد از نظر یک فرد خوشبین

نیمه پر است اما از نظر یک فرد بد بین نیمه خالی است

***

فیثاغورث:

خشم بادیوانگی اغاز می شود و با پشیمانی پایان می پذیرد

***

دیوژن:هرچه از دنیا کم تر انتظار داشته باشی کم تر گرفتار یاس و ناامیدی میشوی

***

دسته ها :
جمعه اول 6 1387

فرانسیس بیکن : یک انسان خردمند فرصت ها وشانس ها را می سازد

نه این که در انتظار انها بنشیند

***

فیثاغورث:یا خاموش باش یا حرفی بزن که از خاموشی بهتر باشد

***

لردبایروین:خاطره یک خوشبختی هرگز خوشبختی نخواهد بود

اما خاطره درد و رنج همیشه درد و رنج

***

مترلیگ:خوشبختی بر سه ستون استوار است:

فراموش کردن کذشته

غنیمت شمردن حال

و امیدوار بودن به اینده

***

الکساندر دوما:یگانه تسکین دهنده آرزوهای طلایی دو چیز است صبروامید

***

دسته ها :
جمعه اول 6 1387
X